Powikłania po operacji jaskry

Operacja jaskry jest jedną z najczęstszych procedur wykonywanych w oftalmologii w celu kontrolowania wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego i zapobiegania dalszej utracie wzroku. Jednakże, jak w przypadku każdej operacji, istnieje ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu. W niniejszym artykule omówimy różne możliwe powikłania po operacji jaskry oraz sposoby ich leczenia i zapobiegania.

Powikłania bezpośrednio po operacji

Po operacji jaskry pacjenci mogą doświadczyć kilku powikłań bezpośrednio związanych z samym zabiegiem. Należą do nich:

 • Podrażnienie rogówki
 • Obrzęk rogówki
 • Zaburzenia widzenia
 • Infekcje

Większość tych powikłań może być kontrolowana i leczona przez doświadczonego specjalistę.

Powikłania śródoperacyjne

Powikłania mogą również wystąpić w trakcie samego przebiegu operacji. Są to rzadsze przypadki, ale mogą być poważne i wymagają natychmiastowej interwencji. Należą do nich:

 • Uszkodzenie soczewki
 • Uszkodzenie naczynia krwionośnego
 • Uszkodzenie nerwu wzrokowego

Późne powikłania po operacji

Niektóre powikłania mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach lub nawet miesiącach od operacji. Mogą obejmować:

 • Odwarstwienie siatkówki
 • Przykurcz zrostów rogówkowych
 • Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Nowe schorzenia oczu

Zapobieganie powikłaniom

Aby zmniejszyć ryzyko powikłań po operacji jaskry, istnieją pewne środki zapobiegawcze, które mogą być stosowane przed, w trakcie i po zabiegu. Należą do nich:

 • Regularne kontrole okulistyczne
 • Unikanie czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów i nadużywanie alkoholu
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza po operacji, w tym stosowanie kropli do oczu i leków przeciwbólowych

Powikłania po operacji jaskry mogą być nieprzyjemne i czasami poważne, ale większość z nich może być skutecznie leczona i kontrolowana. Ważne jest regularne monitorowanie stanu oczu po zabiegu i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nietypowych objawów lekarzowi. Zapobieganie powikłaniom poprzez zdrowy styl życia i przestrzeganie zaleceń lekarza również odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące powikłań po operacji jaskry

Po operacji jaskry pacjenci często mają wiele pytań dotyczących możliwych powikłań i sposobów ich unikania. Oto niektóre z najczęstszych pytań:

PytanieOdpowiedź
Czy powikłania po operacji jaskry są częste?Większość powikłań po operacji jaskry jest rzadka, ale istnieje ryzyko ich wystąpienia. Regularne kontrole okulistyczne mogą pomóc w ich wykrywaniu i leczeniu.
Czy można uniknąć powikłań po operacji jaskry?Choć nie można zupełnie wykluczyć ryzyka powikłań, przestrzeganie zaleceń lekarza oraz zdrowy styl życia mogą znacząco zmniejszyć to ryzyko.
Jakie są typowe objawy powikłań po operacji jaskry?Typowe objawy mogą obejmować zaczerwienienie, ból, pogorszenie widzenia, czy nagłe pojawienie się światłowstrętu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów, ważne jest skontaktowanie się z lekarzem okulistą.

Powikłania związane z leczeniem farmakologicznym

Poza powikłaniami chirurgicznymi, istnieją również pewne powikłania związane z leczeniem farmakologicznym jaskry. Niektóre leki mogą powodować działania niepożądane, takie jak podrażnienie oka czy reakcje alergiczne.

Ryzyko nawrotu jaskry

Pomimo operacji, istnieje ryzyko ponownego wystąpienia jaskry. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie stanu oczu nawet po zakończeniu leczenia chirurgicznego.

Photo of author

Piotr